CBWC: Side of Things

Cee’s Black and White Challenge

Black and white
Horse head
Black and white
Spotted thick knee
Sepia
Bottlebrush flower
Black and white
A rose

15 thoughts on “CBWC: Side of Things

  1. Weereens mooi foto’s Aletta. Dit laat my nou aan ‘n staaltjie dink … ‘n matrone by die hospitaal waar ek gewerk het, het altyd gese: “Neem my tog van die kant af, want dan lyk ek heelwat jonger” … ons het altyd lekker gelag vir die “kant foto’s” ๐Ÿ˜.

    Liked by 1 person

Penny for your thoughts . . .

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.