8 thoughts on “Dust

  1. Die Karoo is waarskynlik die beste plek om stoffies te sien opwaai. O ja, en op Alexanderbaai (want daar waai die myn hope se stof van die westekant en die Namib woestyn se stof van die oostekant) – dit het ek baie beleef 😬.

    Liked by 1 person

Penny for your thoughts . . .

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.