19 thoughts on “Square Odds #19

      1. Dit is so jammer. Ek het hulle baie geniet en twee van my foto’s so pas gedeel. Interessant, toe was daar net vier. Het hulle meer geword? Of het een dalk nie toe aan al die toertjies deelgeneem nie? Ek sal die foto’s moet gaan soek …

        Liked by 1 person

Penny for your thoughts . . .

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.